Pliktforsikring

I Østerrike blir kostnadene for klinisk psykologisk diagnostikk og psykoterapi delvis dekkes av helsevesenet, forutsatt at undersøkelse og behandlung gjennomføres av psykologer og psykoterapeuter som er godkjente av  helsemyndighetene. Ministeriet (Ministerium für Gesundheit) fører lister over behandlere som er godkjent.

For å få kunne få tilbakebetalt deler av kostnadene fra forsikringen vil du også trenge henvisning fra lege. Denne trenger du riktignok ikke å ha før første samtale. 

Privatforsikring

Private forsikringsselskaper dekker vanligvis mer enn pliktforsikringen, men det er selvfølgelig avhengig av din personlige forsikringsavtale. Private helseforsikringer dekker, i tillegg til klinisk psykologisk diagnostikk og psykoterapi, ofte også psykologisk rådgivning.