Psykoterapi er en anerkjennt behandlungsform ved psykiske liedelser. I tillegg til det kan psykoterapi hjelpe deg til å komme over eller bearbeide vanskelige livssituasjoner. Det kann dreie seg om mellommenneskelige problemer i familie- eller yrkesliv, men ogsä om et ønske om forandring på et rent personlig plan.        

Terapien preges av at vi tar opp mangfoldige temaer, sevfølgelig belyser vi det som er vanskelig - det er jo det som er grunnen til at du søker psykoterapi - men dine ressurser og dine muligheter til å mestre diverse situasjoner er like viktige aspekter.     

En vellykket psykoterapeutisk erfaring bringer mer forstäelse og innsikt. Dette kann igjen skape forandringer i mäten ä forholde seg pä - og her ligger muligheter for lindring og helbredelse.  

For mange mennesker som söker psykoterapi er det viktigste, i hvertfall i starten, ä bli kvitt symptomene. Men psykoterapi er mer enn det, for de aller fleste medförer behandlingen generell psykisk vekst og höyere livskvalitet.

Som sagt, generelt vi tar opp ulike temaer, men i noen tilfeller kann det väre mest hjelpsomt med en sterk fokussering pä et mer begrenset omräde. 

 Psykoterapeuter har taushetsplikt.   

Hvor lang tid behandlingen vi ta og hvilken setting som er mest hjelpsomt for deg er avhengig av type problemer og dine ressurser, og mä altsä vurderes individuelt.